Vilniaus m. savivaldybės parama – TFA inventoriui įsigyti

Vilniaus miesto savivaldybė 2020 metų biudžeto lėšomis finansavo sporto projektus, skatinančius fizinio aktyvumo plėtrą bei skyrė paramą sporto organizacijų inventoriui bei įrangai įsigyti.

Viena iš savivaldybės paramą gavusių organizacijų tapo Talentų futbolo akademija (TFA), kurios inventoriui atnaujinti šiemet buvo skirta net 12000 eurų.

Dėkojame miesto savivaldybei už įvertinimą ir pagalbą. Gautos lėšos jau panaudotos TFA kokybiškoms treniruotėms reikalingo inventoriaus atnaujinimui ir įsigijimui.