Privatumo politika

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Viešoji įstaiga Talentų futbolo akademija, įstaigos kodas 302698674, registracijos adresas Saltoniškių g. 34A, LT-08105 Vilnius. Toliau privatumo politikos taisyklėse „Įstaiga“.
 2. tfakademija.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.tfakademija.lt.
 3. Socialinės paskyros tai tfakademija.lt paskyros Facebook, Instagram ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Įstaigą ir joje teikiamas neformalaus ugdymo sporto mokymo paslaugas.
 4. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 6. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis tfakademija.lt.
 7. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 8. Slapukai duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. tfakademija.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.tfakademija.lt internetine svetaine.
 2. Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog tfakademija.lt elektroninėje svetainėje yra vykdoma elektroninė parduotuvė, be to, yra galimybės sukurti paskyrą. Taip pat www.tfakademija.lt galima pateikti užklausą ir publikuojamos Duomenų subjektų nuotraukos (gavus išankstinį Duomenų subjektų sutikimą) bei skleidžiama informacija apie Įstaigos veiklą, susijusią su neformalaus ugdymo sporto mokymo (futbolo veikla) paslaugomis.
 3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti tfakademija.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos internetiniame puslapyje tfakademija.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Įstaigos internetiniame puslapyje tfakademija.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos internetiniame puslapyje www.tfakademija.lt, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaigos gaunami duomenys Duomenų subjektui registruojantis ir (ar) susikuriant paskyrą www.tfakademija.lt:
Duomenų subjekto pateikiamų duomenų, naudojantis elektronine svetaine www.tfakademija.lt duomenų aprašymas Vardas, pavardė, gyv. adresas, miestas, valstybė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 1. Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn. Nuo paskutinio vartotojo aktyvavimo paskyroje momento arba nuo duomenų pateikimo elektroninės užklausos forma.
 2. Įstaiga, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  • Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Įstaigos partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  • Įstaiga taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  • Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 1. Nepaisant to, kad Įstaiga imasi visų protingų pastangų tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 2. Įstaiga naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  • Užtikrintų, jog internetinės svetainės tfakademija.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.
 1. Įstaigos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Įstaigos internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Įstaigos internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Įstaigos internetiniame puslapyje.

SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaiga internetinėje svetainėje www.tfakademija.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės. Tokiu būdu Įstaiga gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.
 2. Į Duomenų subjekto kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Įstaiga naudoja Duomenų subjekto kaip ankstesnio www.tfakademija.lt internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie ieškotas paslaugas išsaugojimui, elektroninės svetainės www.tfakademija.lt lankomumo statistikos rinkimui. Duomenų subjektas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Įstaiga įrašo ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Duomenų subjektas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės svetainės www.tfakademija.lt funkcijos jam gali neveikti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Duomenų subjektas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Duomenų subjektas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Įstaigos internetinio puslapio dalys Duomenų subjektui gali neveikti ar veikti netinkamai.
 3. tfakademija.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:
Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
__unam Analitinis 2019-09-07 Kokius puslapius ir kiek laiko naršo Taip
__gat Analitinis 1 diena Google Analytics Taip
_ga Analitinis 2 metus Google Analytics Taip
__gid Analitinis 1 diena Google Analytics Taip
Vuid Marketingas 2 metus Analizuoja kuriuos puslapius naršo lankytojas Taip
_sharethis_cookie_test_ Analitinis Sesija Nustato ar naršyklė palaiko slapukus Taip
_ab12# Marketingas 1 metai Google AdWords Taip
Ads/ga-audience Marketingas Sesija Google AdWords Taip
 1. Aukščiau apibrėžti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis tfakademija.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Be kita ko, Slapukai skirti rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Duomenų subjekto interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.
 2. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Įstaigos internetiniame puslapyje, kadangi Duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Įstaigos serveris.
 3. Naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu Duomenų subjektas yra informuojamas, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Duomenų subjektas toliau naudojasi Įstaigos tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų.
 4. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Pirkėjo laiką (pvz. jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją). Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
 5. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje, kaip tai apibrėžta šių taisyklių 4 skyriaus 27 dalyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.
 6. Duomenų subjektui įjungus Įstaigos elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Įstaigos internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).
 7. Įstaigos internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai:
  • Techniniai slapukai: Įstaigos internetinio puslapio lankytojams Įstaiga stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Įstaiga naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Įstaigos internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
  • Funkciniai slapukai: Įstaiga taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Įstaigos siūlomas Prekes/ Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Pirkėjo naršymą daro malonesnį.
  • Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Įstaiga naudoja siekdama suprasti, kaip Įstaigos lankytojai naudoja Įstaigos internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, Duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Duomenų subjektas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Įstaiga naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Įstaigos internetinė reklama. Įstaiga nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją.
  • Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Įstaiga naudoja talpindama Įstaigos reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.
 8. Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metai nuo paskutinio Duomenų subjekto apsilankymo.
 9. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Įstaigai sužinoti Įstaigos internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Įstaigos internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Įstaigos internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.
 10. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.
 11. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Įstaigos partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Įstaiga savo veikloje.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises tfakademija.lt svetainėje:
  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
  • Taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai - buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, www.ada.lt.
 2. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su tfakademija.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.
 3. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu admin1@tfakademija.lt arba registruotu paštu Įstaigos veiklos adresu adresas Liubarto g. 33, LT-08117 Vilnius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu tfakademija.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.tfakademija.lt.
 2. Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 4. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu admin1@tfakademija.lt.