Informacija tėvams

SPORTO MOKYMO SUTARTIS

Dėl sporto mokymo sutarties pasirašymo prašome kreiptis el. paštu sutartys@tfakademija.lt

NVŠ KREPŠELIO SUTARTIS

Teisę pretenduoti gauti 25 eurų NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa (t.y. NVŠ krepšelio sutartis gali būti pasirašyta tik su vienu būreliu).

Pasirašius NVŠ krepšelio sutartį, 25 eurų NVŠ krepšelis skiriamas einamiesiems mokslo metams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. (10 mėnesių). Pasirašius NVŠ krepšelio sutartį su Talentų futbolo akademija einamąjį mėnesį, NVŠ krepšelis bus pritaikytas sekantį mėnesį.

Daugiau informacijos apie NVŠ: https://www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams

Norėdami pasirašyti NVŠ krepšelio sutartį prašome kreiptis el. paštu sutartys@tfakademija.lt

MOKĖJIMO UŽ TRENIRUOTES TVARKA

  • Už treniruotes mokama kas mėnesį sutartyje nustatytą mėnesinį mokestį. Mokestis už einamąjį mėnesį mokamas iki einamojo mėnesio 10 dienos.
  • Visi mokėjimai atliekami į TFA banko sąskaitą Nr. LT53 7300 0101 3007 7654 (Swedbank, AB), mokėjimo paskirtyje nurodant vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, mokesčio pavadinimą ir už kurį laikotarpį mokama.

Pvz.: "Vardenis Pavardenis 2009, už 2021-05 treniruotes", "Vardytė Pavardytė 2013, už vasaros stovyklą Birštone" ir pan.

  • Už einamojo mėnesio treniruotes sąskaita-faktūra pateikiama elektroniniu paštu iki kito mėnesio 10 dienos.
  • Jei vaikas dėl pateisinamos priežasties (liga, trauma ar pan.) nelankė pagal grafiką nustatytų treniruočių daugiau nei 2 savaites ir pateikia Akademijai patvirtinančius dokumentus (medicinines pažymas ar pan.), mokestis už treniruotes mažinamas 50%, nebent būtų sutarta kitaip.
  • Jei vaikas dėl nepateisinamos priežasties (kitais negu liga, trauma ar pan. atvejais) nelankė pagal grafiką numatytų treniruočių, nustatytas mokestis už treniruotes apmokamas pilnai, t.y. nesikeičia, nėra mažinamas ar kompensuojamas.
  • Vaikui susirgus tėvai privalo informuoti trenerį ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo susirgimo dienos. Vaiko ligai tęsiantis ilgiau nei 2 savaites tėvai privalo raštu informuoti Akademiją el. pašto adresu sutartys@tfakademija.lt tam, kad būtų pakoreguotos sąskaitos.