Vilniaus miesto parama leidžia akademijai augti

Vilniaus miesto savivaldybė 2021 metų biudžeto lėšomis finansavo sporto projektus, skatinančius fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti.

Viena iš savivaldybės paramą gavusių organizacijų tapo Talentų futbolo akademija (TFA), kurios inventoriui atnaujinti šiemet buvo skirti 2000 eurų, vasaros stovykloms organizuoti – taip pat 2000 eurų ir fizinio aktyvumo veiklų plėtrai 2000 eurų.

Dėkojame miesto savivaldybei už įvertinimą ir pagalbą.