Vasaros stovykla „Tobulėk kartu su Talentų futbolo akademija“

Šių metų rugpjūčio 17-23 dienomis TFA organizuota vaikų vasaros stovykla „Tobulėk kartu su Talentų futbolo akademija“ dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) programoje „Dėl lėšų vaikų vasaros stovyklų programoms vykdyti paskirstymo“ ir buvo iš dalies finansuojama valstybės lėšomis.

Šios programos vienas pagrindinių tikslų yra skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai ir įvairiapusiam ugdymui. TFA, siekdama ugdyti būsimas futbolo žvaigždes ir prisidėti prie aktyvaus vaikų vasaros poilsio bei įvairiapusio tobulėjimo, iš programos gautas lėšas panaudojo vaikų maitinimo, apgyvendinimo ir kitoms su jaunųjų futbolininkų stovykla susijusioms išlaidoms padengti.