Kainodara

Kainodara užsiemimams

Mokant kas mėnesįDarželisMokyklaAkademija
2k/savaitę20€30€45€
3k/savaitę45€60€

Kainodara užsiėmimams mokant už sezoną

Mokant kartą už visą
sezoną
Darželis(9mėn. sezonas)Mokykla(9mėn. sezonas)Akademija(11mėn. sezonas)
2k/savaitę160€240€450€
3k/savaitę-360€600€

Mokant kartą už visą sezoną taikoma nuolaida – 1 mėnuo nemokamai!

Kainodara individuali treniruotė

1 žmogus80€
2 žmonės40€
3 žmonės30€
4 žmonės20€

Vienos treniruotės kaina – 80€, treniruotėje su vienu treneriu gali būti nuo 1 iki 4 futbolininkų.

Kas įeina?

  • Fizinės būklės įvertinimas
  • Individualios programos sudarymas
  • Individualus žaidėjo futbolo technikos vertinimas ir tobulinimas

Paslaugų mokestis ir jo mokėjimo tvarka

  • Klientas pagal Sutartį moka MOKYKLAI atlyginimą už teikiamas paslaugas.
  • Visi numatyti MOKINIO mokėjimai atliekami už einamąjį mėnesį į MOKYKLOS SWEDBANK esančią sąskaitą Nr. A/s LT53 7300 0101 3007 7654 iki einamojo mėnesio 10 dienos. Už atliktą mokėjimą sąskaita faktūra pateikiama mėnesio pradžioje. Nuolatinio mokėjimo vėlavimo atveju treneris turi pilną teisę nepriimti mokinio į treniruotę.
  • Jei MOKINYS dėl pateisinamos priežasties (ligos, traumos ar pan. atveju) nelankė daugiau, nei 2 savaites pagal grafiką nustatytų treniruočių ir pateikia MOKYKLAI patvirtinančius dokumentus (gyd. pažyma),  MOKINYS moka - 30% mažiau mėnesinio mokesčio sumos, nebent Šalys susitartų kitaip.
  • Jei MOKINYS dėl nepateisinamos priežasties (ligos, traumos ar pan. atveju) nelankė daugiau, nei 2 savaites (ar mažiau) pagal grafiką numatytų treniruočių, nustatytas mokestis už paslaugas apmokamas pilnai, t.y. nesikeičia, nėra mažinamas ar kompensuojamas.
  • Auklėtiniui susirgus Klientas privalo informuoti MOKYKLĄ Sutartyje nurodytu telefonu ir / ar el.paštu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo susirgimo dienos.
  • Mokyklos priemonės, sporto stovyklos ir kiti renginiai organizuojami už papildomą mokestį. MOKYKLA įsipareigoja apie planuojamus renginius, kurie apmokestinami papildomu mokesčiu informuoti MOKINĮ raštu prieš 30 kalendorinių dienų.
  • MOKYKLA turi teisę mažinti/didinti mokesčius arba pilnai atleisti nuo jų mokėjimo apie tai informavusi MOKINĮ prieš 30 kalendorinių dienų.